HƯỚNG DẪN THAY AVATAR

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập Tài khoản phụ huynh thành công

Chọn "TÀI KHOẢN"

Nhấn vào “CÀI ĐẶT

BƯỚC 2

Chọn Tài khoản
muốn thay Avatar

Nhấn vào biểu tượng máy ảnh

BƯỚC 3

Chọn hình ảnh muốn thay

BƯỚC 3

Chọn Hình ảnh muốn thay

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi