HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ANDROID

BƯỚC 2

Nhấn "CÀI ĐẶT"

Tiến hành cài đặt

BƯỚC 1

Truy cập CH Play tìm kiếm
"Con Sáng Tạo" 

BƯỚC 2

Nhấn "CÀI ĐẶT"

Tiến hành cài đặt

BƯỚC 3

Nhấn "MỞ"

Để truy cập vào ứng dụng

BƯỚC 3

Nhấn "MỞ"

Để truy cập vào ứng dụng

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi