HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IOS

BƯỚC 1

Truy cập App Store tìm kiếm
"Con Sáng Tạo C

BƯỚC 2

Nhấn "NHẬN"

Tiến hành cài đặt

Mở

BƯỚC 2

Nhấn "NHẬN"

Tiến hành cài đặt

Nhấn "Mở"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi