HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

BƯỚC 1

Nhấn “ĐĂNG KÝ NGAY”

Truy cập vào ứng dụng
Con Sáng Tạo

BƯỚC 2

Nhấn “ĐĂNG KÝ"

Điền thông tin
theo mẫu cho sẵn

BƯỚC 2

Nhấn “ĐĂNG KÝ”

Điền thông tin
theo mẫu cho sẵn

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhập "mã OTP” gửi về số điện thoại đăng ký

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN”

Nhập "mã OTP” gửi về số điện thoại đăng ký

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo