HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

BƯỚC 1

Truy cập vào link:

TRÊN MÁY TÍNH, LAPTOP

Truy cập vào ứng dụng
Con Sáng Tạo

TRÊN ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG

https://hoctap-c.consangtao.vn/

BƯỚC 2

Nhấn “ĐĂNG NHẬP"

Nhập Số điện thoại
Nhập Mật khẩu

Nhấn “ĐĂNG NHẬP”

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhấn “XÁC NHẬN”

CHỌN NGƯỜI HỌC

Nhập Mật khẩu (Nếu có)

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi