HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập Tài khoản phụ huynh thành công

Chọn "TÀI KHOẢN"

Nhấn vào “CÀI ĐẶT

BƯỚC 2

Nhấn “ĐỔI MẬT KHẨU"

Chọn Tài khoản muốn
đổi mật khẩu 

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN"

BƯỚC 3

VỚI TÀI KHOẢN PHỤ HUYNH:

Nhập Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới

VỚI TÀI KHOẢN CON:

Nhập Mật khẩu mới cho tài khoản con

Nhập Mật khẩu của
tài khoản phụ huynh

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhấn “XÁC NHẬN"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi