HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN CON

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU
TÀI KHOẢN CON

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập Tài khoản phụ huynh thành công

Chọn "TÀI KHOẢN"

Nhấn vào “CÀI ĐẶT

BƯỚC 2

Nhấn “ĐỔI MẬT KHẨU"

Chọn Tài khoản muốn đổi mật khẩu 

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhập Mật khẩu
của Tài khoản phụ huynh

Nhập Mật khẩu mới
cho Tài khoản con

Nhấn “XÁC NHẬN"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo