HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập thành công

Nhấn vào lớp học đã mua

BƯỚC 2

Nhấn lựa chọn

Bộ sách mong muốn

BƯỚC 3

Nhấn lựa chọn bài muốn học theo từng tuần 

BƯỚC 3

Nhấn lựa chọn bài muốn học theo từng tuần 

Nhấn "LÀM BÀI TẬP"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo