HƯỚNG DẪN LẤY LẠI MẬT KHẨU

BƯỚC 1

Truy cập vào ứng dụng
Con Sáng Tạo

Nhấn "QUÊN MẬT KHẨU"

BƯỚC 2

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhập Số điện thoại đã đăng ký

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhập mã "OTP” gửi về số điện thoại đăng ký

BƯỚC 4

Nhấn “XÁC NHẬN"

Nhập Mật khẩu mới

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi