HƯỚNG DẪN TẠO NGƯỜI HỌC

BƯỚC 1

Nhấn “ĐĂNG NHẬP”

Nhập Số điện thoại / Mật khẩu đã đăng ký

BƯỚC 2

Nhấn “+ Thêm"

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn “XÁC NHẬN”

Mật khẩu tài khoản con
(Nếu muốn)

Nhập thông tin con theo mẫu

Nhấn “XÁC NHẬN"

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi:

vuontrithucviet.com.vn/conthongminh3

039 955 2088

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ - Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Copyright © 2022 ConSangTao

Tải ứng dụng Con Thông Minh

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ
Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội