HƯỚNG DẪN TẠO PHÒNG

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập thành công

Nhấn vào lớp học đã mua

BƯỚC 2

Nhấn "THI TÀI"

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

BƯỚC 4

Lựa chọn môn học muốn tạo phòng đấu

Nhấn "TẠO PHÒNG"

Nhấn "TẠO PHÒNG"

BƯỚC 5

Điền các thông tin

Nhấn "TẠO PHÒNG"

BƯỚC 5

Điền các thông tin

Nhấn "TẠO PHÒNG"

BƯỚC 6

NGẪU NHIÊN

Chọn hiệp, thời gian thi tài

CHỌN BÀI THI

Chọn bài thi, thời gian thi tài

Chọn chế độ bài thi tài

(Chọn "Chỉ xem thi tài" nếu không muốn tham gia thi)

Đợi số người tham gia đủ

Nhấn "BẮT ĐẦU"

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo