HƯỚNG DẪN THI TÀI

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập thành công

Nhấn vào lớp học đã mua

BƯỚC 2

Nhấn "THI TÀI"

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

BƯỚC 4

Lựa chọn môn học muốn đấu

Chọn phòng đấu
Nhấn "THI TÀI NGAY" để tự động vào phòng đấu bất kỳ

BƯỚC 5

Nhấn “SẴN SÀNG

Bắt đầu thi tài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi:

vuontrithucviet.com.vn/conthongminh3

039 955 2088

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ - Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Copyright © 2022 ConSangTao

Tải ứng dụng Con Thông Minh

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ
Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội