HƯỚNG DẪN THI TÀI

BƯỚC 1

Sau khi Đăng nhập thành công

Nhấn vào lớp học đã mua

BƯỚC 2

Nhấn "THI TÀI"

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

Nhấn "THI CÁ NHÂN"

BƯỚC 4

Lựa chọn "MÔN THI TÀI" muốn đấu

Chọn phòng đấu

Nhấn "THI TÀI NGAY"

Tự động vào phòng đấu bất kỳ

BƯỚC 5

Nhấn "BẮT ĐẦU"

Chọn bài thi - hiệp - thời gian

Bắt đầu thi tài

Tải ứng dụng Con Sáng Tạo - Trò Chơi