HƯỚNG DẪN XEM LỊCH SỬ GIAO BÀI

BƯỚC 1

Chọn "GIAO BÀI"

Sau khi Đăng nhập thành công

BƯỚC 2

Xác nhận Mật khẩu
(Mật khẩu vào tài khoản)

BƯỚC 3

BƯỚC 3

Nhấn Vào Nút "3 CHẤM"

Để xem bài tập mình muốn xem

Trong "DANH SÁCH BÀI TẬP"

BƯỚC 4

Xem "CHI TIẾT BÀI TẬP"

Học sinh lớp đã làm bài tập

Điểm học sinh đạt được

Thời gian làm bài

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi:

vuontrithucviet.com.vn/conthongminh3

039 955 2088

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ - Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Copyright © 2022 ConSangTao

Tải ứng dụng Con Thông Minh

Tầng 4 - Tòa nhà Trung tâm Học liệu và Chuyển giao công nghệ
Số 128 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội